#1 krachtige bedrijfssoftwareAutomatiseer tot 80% van uw boekhouding!Privacybeleid Automatisch Boekhouden.be

Automatisch Boekhouden.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze online facturatie en boekhouddiensten te kunnen uitvoeren. Automatisch Boekhouden.be zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Automatisch Boekhouden.be gebruikt de verzamelde gegevens als volgt:

Wanneer u zich aanmeldt registreert de software de ingevulde gegevens in onze beveiligde database. Deze gegevens worden gebruikt om u op een later moment toegang tot uw boekhouding bij Automatisch Boekhouden.be te geven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van Automatisch Boekhouden.be kunt u ons dit via ons contactformulier of per e-mail doorgeven. Wij zullen dan uw gegevens definitief verwijderen.

Alle gegevens die u invoert tijdens uw gebruik van Automatisch Boekhouden.be zijn alleen beschikbaar voor u. Automatisch Boekhouden.be zal deze gegevens nooit aanpassen, verwijderen of verkopen aan derden tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de klant.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen aan Automatisch Boekhouden.be, u te informeren over BTW deadlines en om uw feedback te vragen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u ons dit via het contactformulier of per e-mail laten weten.

U kan op eender welk moment vragen om al uw gegevens die verzameld werden tijdens uw gebruik van onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan info@tradeforce.be

U kan op eender welk moment vragen om gegevens van derden, zoals klantengegevens, die u invoerde in onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan info@tradeforce.be

Automatisch Boekhouden.be volgt de Europese GDPR richtlijnen

Automatisch Boekhouden.be verkoopt uw gegevens niet door

Automatisch Boekhouden.be kan uw gegevens aan onze leverancier Silva Business Software verstrekken welke instaat voor de programmatie van de software zonder uw voorafgaande toestemming om de optimale werking van de software te garanderen. Alle privacy bepalingen in dit document gelden zowel voor Automatisch Boekhouden.be als Silva Business Software.

Automatisch Boekhouden.be zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Automatisch Boekhouden.be behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Automatisch Boekhouden.be, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Automatisch Boekhouden.be zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen per e-mail.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Automatisch Boekhouden.be gebruikt cookies om:

Bedrijven die cookies toevoegen aan uw browser bij het bezoeken van de website zijn: Automatisch Boekhouden.be, www.google.com, en Silva Business Software

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van Automatisch Boekhouden.be wel negatief beïnvloed kunnen worden.


Samenwerking tussen Automatisch Boekhouden.be en derde partijen

Automatisch Boekhouden.be heeft een "Data processing agreement" (DPA) met alle derde partijen die instaan voor de goede werking van de software.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Automatisch Boekhouden.be kan haar Privacybeleid wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacybeleid van Automatisch Boekhouden.be, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Copyright © 2021 Automatisch boekhouden.be - Alle Rechten voorbehouden - Privacy.